SUBSTITUCIONS: favor con favor se paga?

15 de marzo de 2021

Unha das grandes "virtudes" da Administración Pública é que "en principio" tod@s somos iguais e temos as mesmas posibilidades para promocionar, concursar, opositar....cos únicos criterios, recollidos na propia constitución de mérito, capacidade e igualdade de oortunidades.

Desde AXG-CUT discrepamos (e por iso xa o recorremos xudicialmente), da decision de cesar nas substitucións @s traballad@s que obtiveron praza no concurso.....