EGAP; xornadas XVI e XVII de formación práctica dixital (E-martes)

20 de abril de 2021


"publicado no DOG"

A Escolga Galega de Administración Pública ven de publicar no DOG a RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2021 pola que se convocan, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, as xornadas XVI e XVII de formación práctica dixital (E-martes).


As XVI e XVII Xornadas de formación práctica dixital (E-martes) que terán lugar os vindeiros martes, 4 e 18 de maio de 2021, abordarán os seguintes contidos: 
  • Notificacións electrónicas. Sistema de notificacións electrónicas de Galicia-Notifica.gal
  • Identificación dixital (certificados dixitais e Chave).
  • Sede electrónica.

Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela.
Datas: os martes 4 e 18 de maio de 2021.
Horario: mañá e tarde. Duración: 6 horas lectivas cada xornada. 
Número de prazas:
    Persoal empregado público: 16
    Cidadanía: 13.