SUSBTITUCIONS. Provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitucións

8 de abril de 2021


"publicado na intranet"

Saiu publicada con data 07/04/2021 a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal madiante o sistema de substitución. Podes ver toda a información na seguinte ligazón.

O prazo de presentación de solicitudes, será de tres días hábiles dende a publicación da presente resolución (8, 9 e 12de abril de 2021).