Oposicións - Xestión acceso libre - relación de prazas ámbito Península-Baleares

11 de xuño de 2021

Orde de 10 de xuño de 2021 do Tribunal Calificador Único, polo que publica a realación de prazs correspondentes ao ámbito de Península e Baleares, que se ofrecen aos aspirantes aprobados nas probas selectivas para o ingreso no corpo de xestión procesual e administrativa da administración de xustiza, convocado por orden JUS/764/2019, de 10 de xullo. 

 

Documentación: