Oposicións - Xestión acceso libre - relación de aprobados

10 de xuño de 2021

Acordo de 8 de xuño de 2021 do Tribunal Calificador Único, polo que aproba a relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o acceso, polo sistema de acceso libre, ao corpo de xestión procesual e administrativa da administración de xustiza, convocado por orden JUS/764/2019, de 10 de xullo. 

 

Documentación: