AXG-CUT solicita se habilite no edificio da Parda un espazo amplo para declaracións do Xulgado de Garda

19 de xullo de 2021