Reunión Comité e Saúde Laboral. Cidade da Xustiza Vigo

16 de xullo de 2021


Vense de celebrar reunión telemática do Comité de Saúde Laboral e neste caso, falouse tamén do novo edificio de Xulgados de Vigo.
Solicitaronse máscaras FPP2 para todos los traballadores, non só para os que saen facer citacións na rúa.
Tamén se solicitaron medidores de CO2, que non se produzcan erros na información de contaxios e confinamentos que supñen dende a última reunión o 0,24 % dos traballadores.

Hai unha prolongación do contrato de limpeza para os meses de agosto e setembro, mentres non se firma o seguiente contrato que verá incrementado o seu orzamento.

Hai un novo contrato para o expurgo.

Respecto ao teletraballo segue en vigor a disposición JUS 504/20 de 5 de xuño de 2020, estase a remodelar o borrador pero vai seguir practicamente como está. A Xunta dí que vai adquirir 1.415 portátibles para facilitar o teletraballo.

Respecto ao traslado a Cidade da Xustiza, informan que as obras finalizarán en outono deste ano, que pode ser outubro ou novembro. Rematadas as obras teñen que conceder a licenza de 1ª ocupación que pode prolongarse como máximo ata 3 meses. 
Cumprido ese trámite  comezariase o traslado do persoal, 519 funcioarios; 2 xulgados cada día menos Fiscalía e as Audiencias que o farían en 2 semanas, chegando a durar o traslado cinco meses, o que quere dicir que estariamos todos para o verán do ano 2022.

Pra ir aproveitando tempo estase a poñer o mobiliario.

No denominado Anexo, van serizos e óganos comúns; Xulgado de Garda (a nivel rúa) , Atención a Victima, Atención ao Cidadán, Violencia (con espazos separados para víctima, etc).
No 2º andar  SCNE.

Forá do Anexo Decanato con 3 salas para videoconferencias, Colexios de Procuradores e Avogados.
No 3º andar; Sala de Formación, RExistro e Reparto, Colexio de Graduados Sociais, OOSS
No 4º andar; Xunta Electoral, Sala Prensa.
Na torre; Fiscalìa no 5ª andar e Audiencias no 6 (con espazo de futuro)

Imelga no semisótano.

30 Salas de vistas e unha macro sala no hall (para xurado)

Entre o 2º e 4º andar xulgados de instrucción
No 7º; xulgados do penal.
Do 8º ao 13º andar; xulgados de 1ª Instancia.
Do 14º ao 16 andar; xulgados do Social.
No andar 17; xulgados do Contencioso.
Andar 18º; xulgado do Mercantil.

Non teñen claro se vai haber renovación de todolos equipamentos informáticos. Insistimos en sala de dixitalización.

314 prazas de aparcamento vehículos; 90 prazas motos. Que non teñen claro como vai ser o das prazas, se proporcional aos corpos ou con tarxeta e aparque o que chegue antes (podese suprimir alguna de moto).

Poderá haber desfibriladores, sempre que xestionen. o xeito de manexalos.

Mirador, sen función...

A nosa revindicación de que o Rexistro Civil sexa trasladado, non se contempla. 

Esiximos que canto antes podamos visitar as obras tanto os representantes dos traballadores como estes mesmos e hai compromiso de facer tal visita.