EGAP; Curso superior de Administración electrónica 2021; Grupo A (subgrupos A1 e A2)

2 de xullo de 2021


"publicado no DOG"


Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2021 pola que se convoca o Curso superior de Administración electrónica 2021.

Convocar, en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), o Curso superior de Administración electrónica 2021.
 Este curso superior abordará os seguintes temas: 
• Réxime xurídico dunha Administración dixital. 
• Identidade dixital: identificación e sinatura dixitais. 
• Sede electrónica e Carpeta cidadá. 
• Sistema único de rexistro. ...

Número de prazas:  50 prazas. 

Persoas destinatarias:  Persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica e entidades instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia que se encadren nalgunha das seguintes categorías: a) Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario.

  • Datas: o curso desenvolverase desde o 14 de setembro ata o 26 de outubro de 2021. 
  • Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP);  
  • Duración: 114 horas lectivas, 30 horas de clases prácticas presenciais e 84 de teleformación.
  • As clases prácticas presenciais desenvolveranse os días 14, 21 e 28 de setembro e 5, 19 e 26 de outubro de 2021. 
  • Horario das clases presenciais: pola mañá, das 11.00 ás 14.00 horas; pola tarde, das 16.00 ás 19.00 horas.....