Festas da Comunidade Autónoma; calendario laboral 2022

7 de xullo de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; DECRETO 97/2021, do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2022.

Festas laborais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 De non se produciren modificacións no calendario laboral de carácter estatal, as festas laborais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 serán as seguintes: 

 • 1 de xaneiro Aninovo
 • 6 de xaneiro Epifanía do Señor (Día de Reis) 14 de abril Xoves Santo 
 • 15 de abril Venres Santo 
 • 17 de maio Día das Letras Galegas 
 • 24 de xuño San Xoán 
 • 25 de xullo Día Nacional de Galicia 
 • 15 de agosto Asunción da Virxe 
 • 12 de outubro Festa Nacional de España 
 • 1 de novembro Todos os Santos 
 • 6 de decembro Día da Constitución Española 
 • 8 de decembro Inmaculada Concepción 

As festas mencionadas terán carácter obrigatorio e non recuperable.