Publicada resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura (09/07/21)

15 de xullo de 2021

"publicado na Intranet" 

Saiu publicada con data 15/07/2021 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, relativa á oferta publicada o 09/07/2021 (só accesible dende o posto de traballo)

Poden consultar a información na resolución de ADXUDICACIÓNS DE POSTOS (só accesible dende o posto de traballo)