REUNION COMISION DE ACCION SOCIAL

13 de xullo de 2021

Vimos de ter a reunión da Comisión de Acción Social 2021.

Presentáronse 133 solicitudes para 142 beneficiarios.

De esas 133,  126 foron admitidas provisionalmente, 7 foron denegadas e subsanables e 1 denegada por estar duplicada.

Nunha semana ou quince días, saíran publicadas as listaxes no DOG, cos prazos de subsabanción, no seu caso. Por mor da Lei de Protección de Datos, cada solicitante poderá comprobar a súa solicitude através do seu OPAX.

O pagamento farase entre os meses de outubro ou novembro.