Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante susbtitución

9 de novembro de 2021


"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do 10/11/2021, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.