EGAP; webinario Claves para a modernación da estructura funcionarial

8 de novembro de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2021 pola que se convoca o webinario Claves para a modernización da estrutura funcionarial.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega e das súas entidades públicas instrumentais e da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Desenvolvemento 
Data: xoves 25 de novembro de 2021. 
Modo de impartición: telepresenza. 
Horario: das 12.30 ás 14.30 horas. 
Duración: 2 horas lectivas.