Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución

24 de novembro de 2021


"publicado na intranet"

Saiu publicada con data 24/11/21 a resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (25, 26 e 29 de novembro de 2021).