Xulgado do Mercantil nº 3 de A Coruña - entrada en funcionamento

1 de decembro de 2021

"publicado no BOE"

O Ministerio de Xustiza ven de publicar no BOE o Real Decreto 1052/2021, de 30 de novembro, de creación de cincuenta e seis unidades xudiciais correspondentes á programación de 2021 e de catro prazas de Xuíz de Adscripción Territorial.

A Orde recolle a entrada en funciomento dos xulgados o día 1 de marzo de 2022, entre os que se atopa o Xulgado do Mercantil número 3 de A Coruña. 
 
Tamén recolle a creación de 1 praza de maxistrado na Sección nº 1 da Audiencia Provincial de Ourense