AXG-CUT traslada á Xunta de Galicia e Ministerio de Xustiza aportacións feitas pol@s traballador@s para a mellora da aplicación MINERVA

21 de xaneiro de 2022


Ao igual que fixemos en datas recentes coa aplicación informátiva Fortuny, neste caso queremos trasladas á xunta de Galicia e ao Ministerio de Xustiza (propietario da licenza de aplicación Minerva), unha serie de aportacións feitas pol@s traballador@s, xa que son eles os que sofren os defectos e aproveitan as virtudes do programa no día a día...