Inicio das comunicacións telemáticas bidireccionais entre o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e os xulgados da provincia

11 de xaneiro de 2022


"publicado na intranet"

Fíxase o 12 de xaneiro de 2022 como data de inicio das comunicacións telemáticas bidireccionais para o envío de escritos de trámite e actos de comunicación, por LexNet, entre o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e os órganos xudiciais con sede na provincia.

•Podes consultar aquí o Acordo relativo á implantación das comunicacións bidireccionais, a través de LexNet, entre o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense órganos xudiciais da provincia. 

•Tamén está dispoñible a súa correspondente Guía de actuacións.