Modelos en galego para o apoderamento apud acta.

19 de xaneiro de 2022

"publicado na intranet"


Apoderamento ápud acta. Modelos en galego.

Atópanse á disposición dos órganos xudiciais os modelos en lingua galega para o outorgamento de apoderamento xudicial apud acta. 

  • Tamén atoparás un acceso directo desde o separador "Lingua", dentro do cadro amarelo de "Destacados", premendo en: Modelos en galego para o outorgamento de apoderamento apud acta.