Comisión de servizo; Xulgado do Mercantil núm. 3 A Coruña

9 de febreiro de 2022


"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, no Xulgado do Mercantil núm. 3 da Coruña, órgano de nova creación, efectuada pola Resolución do 19 de xaneiro de 2022.