Novos avisos de desocupación para a sua substitución entre titulares

11 de febreiro de 2022


"publicado na interanet"


Saíu publicada, con data do 10/02/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.