EGAP; Webinario A Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia.

28 de marzo de 2022

"publicado no DOG"

 

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2022 pola que se convoca o webinario A Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia.

 

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, da Administración local, da Administración de xustiza e das universidades do Sistema universitario de Galicia.

 Data: xoves 21 de abril de 2022. 

Modo de impartición: telepresenza. Horario: das 12.00 ás 14.00 horas. 

Duración: 2 horas lectivas.

 O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 4 de abril de 2022.