Instrucción sobre ceses e tomas de posesión (concurso traslados 2021)

9 de marzo de 2022

"publicado na intranet"


Vense de publicar na intranet; O vindeiro 14/03/2022 está previsto que se publique no BOE e mais no DOG a Resolución do 2 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados entre o persoal funcionario dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado mediante a Resolución do 30 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Xustiza (DOG núm 197. do 13 de outubro de 2021). 
 
Conforme a dita resolución, establécense os criterios en relación aos cesamentos e tomas de posesión.