Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

22 de marzo de 2022


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (23, 24 e 25 de marzo de 2022).