Que OO.SS. cobran subvencións e canto?

23 de marzo de 2022


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de marzo de 2021 pola que se regula o réxime de subvencións ás organizacións sindicais para o ano 2021 (Diario Oficial de Galicia número 53, do 18 de marzo.

Programa I: axudas para o desenvolvemento das actividades ordinarias das organizacións sindicais durante o ano 2021.  
Programa II: axudas para a creación e/ou o funcionamento de gabinetes técnicos das organizacións sindicais e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais.