Novos avisos de desocupación para a súa cobertura entre titulares

11 de marzo de 2022

"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do 10/03/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución entre titulares.

O prazo de solicitudes será de TRES DIAS HÁBILES dende a publicación da presente resolución (11,14 e 15 de marzo de 2022).