AXG-CUT, presenta escrito esixindo información pola proposta de creación de novas prazas (mesa convocada para o día 15 de marzo)

11 de marzo de 2022


Vista a proposta de prazas de nova creación da que nos deron traslado, AXG-CUT exise saber, de cara á mesa convocada para o martes día 15.03.2022: