Publicada resolución coa adxudicación das últimas prazas ofertadas para substitución entre titulares

7 de marzo de 2022


"publicado na intranet"


Saíu publicada, con data do 04/03/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 25/02/2022.