EGAP; Webinario Presente e futuro do emprego público na Admón. post-COVID

25 de abril de 2022


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2022 pola que se convoca o webinario Cara a unha reforma do sistema de acceso ao emprego público.

Convocar no marco do ciclo de conferencias sobre Presente e futuro do emprego público na Administración post-COVID o webinario Cara a unha reforma do sistema de acceso ao emprego público.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das súasentidades públicas instrumentais; da Administración institucional, da Administración local, da Administración de xustiza e das universidades do Sistema universitario de Galicia.
 
Desenvolvemento Data: xoves 19 de maio de 2022.
Modo de impartición: telepresenza.
Horario: das 12.00 ás 14.00 horas. 
Duración: 2 horas lectivas.
Cuarta. Número de prazas Cen (100). 

 As solicitudes de participación nesta actividade formativa só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <htpps://egap.xunta.gal/matricula>