Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

7 de abril de 2022


"publicado na intranet"


Saíu publicada, con data do 07/04/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.
O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da
presente resolución (08, 11 e 12 de abril de 2022).