Comisións de servizo. Adxudicacións definitivas

12 de maio de 2022


"publicado na intranet"

Comisión de servizo. Adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.