Pablo Valeiras: "A cidade da xustiza de Vigo: 40 millóns gastados e pouco espazo "no Xeral"

25 de maio de 2022

Entrevista ao voceiro de AXG-CUT Pablo Valeira, que analiza as carencias da recén inaugurada cidade da xustiza de Vigo.