Pablo Valeiras: A Xunta debe equiparar os xulgados de Verín aos do Barco e O Carballiño

25 de maio de 2022

 Entrevista ao voceiro de AXG-CUT Pablo Valeiras na Cope de Verín para abordar a discrimiación que sofren os xulgados de Verín no cadro de personal frente a vilas similares (O Barco, O Carballiño) e para falar da recollida de firmas que se está a levar a cabo en Verín e reinvindicar as solucións que debe dar a Xunta de Galiza.