EGAP; curso monográfico A intelixencia artificial na Administración

3 de xuño de 2022

"publicado no DOG" 

Vense de publicar no DOG resolución do 2 de xuño de 2022  pola que se convoca o curso monográfico A intelixencia artificial na Administración.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega e das súas entidades públicas instrumentais; da Administración institucional, da Administración local e das universidades do Sistema universitario de Galicia; e a profesionais e persoas interesadas en xeral.

O lugar será no salón de actos da EGAP, rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. en modalidade presencial  9 e 10 de xuño de 2022. en horario de mañá e tarde. Horas lectivas: 10.

O prazo para a inscrición permanecerá aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 7 de xuño de 2022.