Substitución entre titulares. Novos avisos de desocupación para a súa cobertura 27 de xuño de 2022

29 de xuño de 2022

"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do 27 de xuño de 2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

Debido á entrada en vigor da Resolución de 18/05/2022 aquelas prazas que queden desertas tras ser ofertadas en comisión publicaranse de oficio pola Dirección Xeral de Xustiza. Todas as persoas interesadas, da mesma ou distinta unidade, deben presentar a solicitude a través da Sede Electrónica da Xunta.