Comisións de Servizo. Adxdicacións provisionais.

29 de xuño de 2022

"publicada na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 27 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 13 de xuño de 2022.