Substitución; adxudicación das prazas ofertadas en substitución en data 21/06/2022

1 de xullo de 2022


"publicado na intranet" 

Saíu publicada, con data do 30/06/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 21/06/2022.