Substitucións; rectificación na resolución das prazas ofertadas en data 27/06/2022

8 de xullo de 2022

"publicado na intranet"


Advertido erro na Resolución da DXX,  a provisión temporal queda redactada como segue: