AXG-CUT solicita mesa sectorial para negociar nomeamento de interinos forenses

8 de xullo de 2022