Comisións de Servizo. Adxudicacións provisionais.

4 de agosto de 2022


" publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución do 4 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de xullo de 2022.