Webinario; Réxime do funcionario interino tras o Real Decreto lei 1472021 do 6 de xullo

14 de setembro de 2022

"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG;   RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2022 pola que se convoca o webinario O réxime do funcionario interino tras o Real decreto lei 14/2021, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, da Administración local, da Administración de xustiza e das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Desenvolvemento 
Data: xoves 22 de setembro de 2022.
Modo de impartición: telepresenza. 
Horario: das 12.00 ás 14.00 horas. 
Duración: 2 horas lectivas.

Inscrición 1. As solicitudes de participación nesta actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo . As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

O prazo para a inscripción estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata as 23:55 horas do día 18 de septembro de 2022.