Substitución entre titulares; publicación prazas ofertadas o 11/10/2022

19 de outubro de 2022


"publicado na intranet"

Vense de publicar; RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE RESOLVE A CONVOCATORIA DE PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO MEDIANTE O SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN.