Substitución entre titulares.Publicada a adxudicación das prazas ofertadas o 24/1072022 para a súa cobertura mediante substitución

31 de outubro de 2022


"publicado na intranet"


Saíu publicada, con data do 31/10/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 24/10/2022.