Comisión de servizos. Adxudicacións definitivas

31 de outubro de 2022

"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución 31 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 11 de outubro de 2022.