Fiscalía de Area de Santiago; resolución concurso especifico de méritos

11 de novembro de 2022


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía de Área de Santiago de Compostela.