Novas prazas para a sua provisión en Comisión de Servizo

25 de novembro de 2022


"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 25 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet.