Bloqueado o intento da Xunta de Galicia de suprimir os reforzos de Sarria e Viveiro

15 de decembro de 2022