Comisións; Adxudicacións definitivas.

21 de decembro de 2022

"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución 20 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 25 de novembro de 2022.