IMELGA. Comisión de servizo; Convocatoria para a provisión de postos de traballo no Imelga

19 de xaneiro de 2023


"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 18 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. 
O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria por intranet.