Traxectoria profesional. Grao II Corpo de xestión procesual e administrativa e médicos forenses

31 de xaneiro de 2023


"publicado na intranet" 

Vense de publicar na intranet.  O 02.02.2023 comeza o prazo de presentación de solicitudes do grao II do corpo de xestión procesual e administrativa e de médicos forenses convocado pola Resolución do 17 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de novembro de 2022, polo que se aproba o Acordo do 14 de novembro de 2022 entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais polo que se convoca o procedemento de acceso aos graos I e II do sistema transitorio extraordinario de recoñecemento da progresión na traxectoria profesional para o persoal ao servizo da Administración de xustiza.  A data de finalización de presentación das solicitudes é o 22.02.2023 

Instrucións: A solicitude debe facerse e presentarse obrigratoriamente de maneira telemática a través da OPAX. Ao entrar en OPAX, aparecerá, tanto no menú lateral coma nos accesos directos, unha ligazón a "traxectoria profesional". Ao premer no enlace de traxectoria profesional, o sistema informará a persoa solicitante se cumpre ou non os requisitos segundo os datos que figuran neste.

No primeiro caso (reúne requisitos): deberá acceder á solicitude, gravala, asinala e presentala. 

No segundo caso (non reúne un ou varios dos requisitos): unha vez acceda á solicitude, deberá marcar o/s requisito/s que non consta/n precargado/s pero que a persoa solicitante pode acreditar; para o que achegará a documentación xustificativa correspondente xunto coa propia solicitude.