Cidade da Xustiza de Vigo; Pablo Valeiras: "É triste que digan que dun edificio de 50 millóns, o millor é o baño!"

3 de febreiro de 2023

Logo da posta en marcha da Cidade da Xustiza, puxéronse en evidencia diferentes problemas do edifico.

Pablo Valeiras, voceiro de AXG-CUT analiza no programa Voces de tu Ciudad, con Bibiana Villaverde, os problemas que afectan ao "novo" edificio.